Rozpoczęcie i prowadzenie robót czy trzeba to gdzieś zgłosić?

12 lip

Nie każdy jest świadomy tego, że zamiar przeprowadzenia pewnych prac trzeba koniecznie zgłosić. Podpowiadamy co i jak załatwić, aby nie mieć nieprzyjemności.

Według prawa każdy inwestor ma obowiązek zgłoszenia odpowiedniemu organowi realizacji docieplenia. Dotyczy to dachów budynków, a także ścian o wysokości 12 metrów. Samo zgłoszenie robót jest oczywiście zadaniem łatwym. Nie wymaga dołączania kompletnej dokumentacji technicznej. Musisz jedynie określić zakres, rodzaj i sposób wykonania prac. Określ również przewidziany termin rozpoczęcia działań. Powinno być to co najmniej miesiąc od zawiadomienia urzędu. Dołącz zaświadczenie inwestora o prawie dysponowania budynkiem do celów budowlanych. Konieczna może być również mapka terenu działki, na której zaznaczony jest twój budynek.

W przypadku budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także obiektów budowlanych, które nie są budynkami – konieczne jest pozwolenie na budowę. Wówczas do wniosku musisz dodatkowo dołączyć 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego. W tej sytuacji trzeba przedstawić więcej dokumentów. Niekiedy wiąże się to również z kosztami uzyskania poszczególnych dokumentów. Taka dokumentacja podlega sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

Prace dociepleniowe możesz rozpocząć dopiero po zarejestrowaniu dziennika budowy, złożeniu oświadczenia kierownika robót, uzyskaniu pozwolenia na budowę (jeśli to konieczne) i powiadomieniu Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu prac.

Tags: